Publicaties

PhD 

Genotype-fenotype correlatie studie bij DFNA9 patiënten die dragers zijn van de p.Pro51Ser variant in het COCH-gen
ThesisTVL reportage

Dr. Sebastien Janssens de Varebeke

Geconventioneerd

Dr Sebastien Janssens de Varebeke volgde zijn artsopleiding aan de UAntwerpen (voormalig UIA) en promoveerde als arts met magna cum laude in 1993.

Hij volgde zijn specialisatie als Neus-, Keel- en Oorspecialist bij Dr Offeciers in het Sint-Augustinus ziekenhuis te Wilrijk en bij Prof Dr Paul Van de Heyning in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen te Edegem, waar hij bijzondere bekwaamheid ontwikkelde voor otologie, audiologie en implantaten.

Hij is werkzaam als NKO-arts in het Jessa ziekenhuis te Hasselt sedert 1998.

Hij was betrokken bij de opstart van de weefselbank TOA (tympano-ossiculaire allogreffen) en het diagnosecentrum voor gehoorgestoorde pasgeborenen en kinderen in samenwerking met Kind en Gezin in het Jessa ziekenhuis in 1998 en heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring opgedaan op het gebied van diagnostiek en aanpak alsook opvolging van aangeboren en erfelijke doofheid.

15 jaar geleden richtte hij het Limburgse Cochleaire Implantaties Project voor cochleaire implantaties, middenoorimplantaties en BAHA (botverankerde hoor apparaten) en heeft hij inmiddels een zeer ruime ervaring opgebouwd in deze materie .

Hij is lid van de EAONO (European Academy of Otology & Neurotology), van de NVWPO (Nederlands-Vlaamse Werkgroep voor Pediatrische Otorhinolaryngologie), van de VNOG (Vlaams-Nederlandse Oorheelkundige Genootschap), van de BSO-HNS (Belgian Society of Otorhinolaryngolgy-Head&Neck Surgery), van B-Audio (Belgische Vereniging voor audiologie), en van de Prosper Meniere Society.

Hij is auteur van een ruime reeks wetenschappelijke artikels die gepubliceerd zijn in nationale en internationale vakliteratuur, met onderwerpen over cochleaire implantaties, DFNA9 erfelijke slechthorendheid, evenwichtsstoornissen en otologie.

Naast zijn activiteiten op de privé-raadpleging te Diepenbeek, is hij vast staflid van de dienst NKO ziekten van het Jessa ziekenhuis op campus Virga Jesse te Hasselt en is tevens werkzaam op het KIDS (Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden) en het CAR (Centrum Ambulante Revalidatie) te Hasselt.

NKO Diepenbeek
Dr. Sebastien Janssens de Varebeke
Marktplein 35
3590 Diepenbeek
DESIGNED BY the ADventure